Na Rì tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Sáng ngày 08/9/2022, Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2022 và Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án Số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 – 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “ Về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2021 Huyện ủy Na Rì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); việc học tập chuyên đề chuyên đề năm 2022 được triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng 430 kế hoạch, với 1.290 việc làm theo Bác của tập thể; có 4.853/5.219 đạt 93% đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện với tổng số trên 14.000 việc làm. Đây là những Kế hoạch, việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Trong năm 2022, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện nghi thức chào cờ thứ hai của tuần đầu tháng; 100% chi bộ trực thuộc Huyện ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện ghi danh “ Người tốt – việc tốt”. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị “nói đi đôi với làm”. Khẳng định tính tiền phong, gương mẫu “Trên trước, đưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thông qua học tâp tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Nhân dịp này, UBND huyện Na Rì đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2022; tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án Số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 2022.

Trước đó, các đại biểu dự Hội nghị đã đến dâng hương báo công với Bác tại Nhà Văn hóa truyền thống huyện Na Rì./.

Quốc Khánh

Bài trướcUBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác 9 tháng và bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Bài tiếp theoThông báo phiên họp UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022