Na Rì tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Vì thế, ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các địa phương trên địa bàn huyện Na Rì đã tích cực triển khai các bước tiếp theo để công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ theo quy định.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về việc triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, huyện Na Rì đã thành lập Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, tổ giúp việc, các tiểu ban giúp việc ủy ban bầu cử. Đồng thời, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, quy trình. Từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí  Lý Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì cho biết: “Thị trấn Yến Lạc đã thành lập Ban chỉ đạo và chỉ đạo UBND thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc. Qua quá trình tổ chức triển khai, chúng tôi đã chuẩn bị về cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND thị trấn Yến Lạc, lúc đầu ấn định 25 đại biểu, theo các văn bản, thị trấn thuộc miền núi chỉ được 21 chức danh, có hơn 5.000 dân được thêm 1 đại biểu nên ấn định số lượng đại biểu nhiệm kỳ này là 22 đại biểu. Qua hiệp thương lần 1 chọn được 68 người, sau hiệp thương  lần 2 còn 39 người. Hiện nay đã làm xong hồ sơ và triển khai đến thôn về việc lấy ý kiến nhận xét đối với các ứng cử đại biểu HĐND. Thị trấn Yến Lạc có 10 đơn vị bầu cử, đã có quyết định thành lập các Tổ bầu cử, các điểm bầu cử và lập danh sách cử tri tại thời điểm này có 3.873 cử tri ”    .

Đến thời điểm giữa tháng 3, cấp huyện, cấp xã, thị trấn đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND đúng tiêu chuẩn. Việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện theo đúng quy định, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi.

Ủy ban bầu cử huyện ban hành Quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.Theo đó, tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Na Rì nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 63 người, sau hiệp thương lần thứ hai, danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện còn 54 người để bầu lấy 30 đại biểu tại 6 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu. Trong đó, cơ cấu đại biểu nữ đảm bảo ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức người ứng cử; đại biểu ngoài Đảng không dưới 10%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi không dưới 15%; đại biểu tái cử đạt 30% trở lên.  Đối với cấp xã, thị trấn có 695 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 302 đại biểu tại  129 Tổ bầu cử ở 17 xã, thị trấn. Các xã, thị trấn đã ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, toàn huyện có 8 đơn vị được bầu 01 đại biểu; 73 đơn vị được bầu 02 đại biểu; 44 đơn vị được bầu 3 đại biểu và 4 đơn vị được bầu 4 đại biểu.

Đồng chí Nông Thanh Nghệ – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Na Rì cho biết:  “Để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy ban MTTQ huyện thực hiện theo hướng dẫn số 37 ngày 19/3/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử, MTTQ huyện đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có người ứng cử và UB MTTQ cấp xã, thị trấn để tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nói chung và người ứng cử đại biểu HĐND huyện từ ngày 21/3 – 13/4/2021. Đến thời điểm này đã tổ chức xong hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú. Qua tổng hợp các biên bản ở các hội nghị  nơi cư trú có 54/54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 đều được cử tri đồng thuận cao và tín nhiệm 100% cử tri tham gia hội nghị” 

          Song song với việc chuẩn bị nhân sự, công tác tuyên truyền cũng được huyện Na Rì đặc biệt chú trọng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện và các hội, đoàn thể đang tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo tinh thần Hiến pháp mới và các nguyên tắc bầu cử. Qua đó nhằm giúp nhân dân hiểu và nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn được những người xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương. Ngoài ra, việc tuyên truyền trực quan như dùng khẩu hiệu, pa nô, áp phích cũng được các địa phương trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện.

Huyện Na Rì đang tích cực thực hiện các bước theo quy định để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện diễn ra thành công./.

                                                                                      Diệu Thu

Bài trướcNa Rì tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bài tiếp theoHội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh