Na Rì thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Na Rì, năm 2018

 

          Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Giải quyết tốt chính sách đối với người có uy tín nhằm động viên, tạo điều kiện cho người có uy tín ổn định đời sống; phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

          Ngày 01/02/2018, UBND huyện Na Rì đã ban hành Quyết định sô 296/QĐ-UBND  về việc ban hành kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Na Rì, năm 2018. Theo đó, kế hoạch đã đề rõ nội dung như: Chế độ, chính sách đối với người có uy tín; cung cấp thông tin; được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú định kỳ hoặc đột xuất phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc thăm quan, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh do địa phương,  do cấp tỉnh, huyện tổ chức; được cấp (không thu tiền chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân Dân hàng ngày (Báo Nhân dân) – 01 trang/kỳ (02 kỳ/tuần tương ứng 104 kỳ/năm); Chuyên đề “Đoàn kết và Phát triển” của Tạp chí Cộng sản – 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), báo Bắc Kạn; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau phải điều trị tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; tổ chức thăm hỏi hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; thăm viếng người có uy tín, thân nhân trong gia đình người có uy tín qua đời; người có uy tín tham gia đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mà bị thương hoặc hy sinh, được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận là thương binh hoặc liệt sỹ và được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành. Đoàn đại biểu người có uy tín của các xã, thị trấn được đón tiếp tặng quà khi đến thăm, làm việc tại UBND huyện,mức theo quy định về chế độ chi tiếp khách trong nước…

          Đồng thời, kế hoạch cũng phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

Bài trướcCông điện của Chủ tịch UBND huyện về việc phòng chống rét đậm, rét hại
Bài tiếp theoKế hoạch phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm năm 2018