Na Rì thực hiện chi trả kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

           Trong 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhóm hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội là nhóm được ưu tiên rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ trước. Bởi đây là nhóm các xã, thị trấn có danh sách quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng, tuy nhiên trong danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, có nhiều trường hợp được hưởng từ 2 – 3 chế độ. Chẳng hạn, trường hợp người có công vừa hưởng chế độ thương binh, vừa hưởng chế độ chất độc hóa học hay đối tượng bảo trợ xã hội cũng thuộc diện hộ nghèo nên việc rà soát chặt chẽ để chọn ra mức hỗ trợ cao nhất cho một đối tượng được các xã, thị trấn triển khai khẩn trương và thận trọng.

          Để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND huyện Na Rì đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc BCĐ thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách các nhóm đối tượng được chi trả theo quy định.

          Ông Trương Quang Trọng – Chủ tịch UBND thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các đối tượng thụ hưởng cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên, từ ngày 29/4/2020 UBND thị trấn Yến Lạc đã chỉ đạo rà soát lại các đối tượng thụ hưởng để không bị trùng chéo, trong ngày 30/4 tiến hành tổng hợp danh sách các đối tượng thuộc diện được hưởng theo Quyết định số 15 của Chính phủ. Trên địa bàn thị trấn, các đối tượng gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng được hưởng đợt này với tổng số kinh phí đã chi trả hơn 728 triệu đồng. Đến thời điểm này, chúng tôi đã chi trả theo quy định đến tận tay những người được thụ hưởng”.

 

UBND thị trấn Yến Lạc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng người có công
với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn

          Tổng kinh phí huyện Na Rì được tỉnh cấp (đợt 1) thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  là 14 tỷ 724 triệu đồng. Huyện Na Rì đã thực hiện chi trả tổng kinh phí hơn 13,6 tỷ đồng, trong đó: Chi trả hỗ trợ cho hơn 200 người có công với cách mạng và trên 1.100 đối tượng Bảo trợ xã hội gần 2 tỷ đồng (mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng); chi trả hỗ trợ cho hơn 2.500 hộ nghèo và trên 1.360 hộ cận nghèo hơn 11,6 tỷ đồng (hơn 15.500 nhân khẩu trong hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ, mức hỗ trợ là 250.000 đồng/khẩu/tháng). Thời gian cả 4 đối tượng được hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

          Bà Nông Thị Diệp – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Na Rì cho biết: “Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức họp với UBND các xã, thị trấn  để  tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách các nhóm đối tượng được chi trả. Đồng thời, Phòng đã tham mưu thành lập BCĐ cấp huyện, phân công nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo các cơ sở thực hiện. Đến ngày 02/5/2020, qua tổng hợp rà soát đối chiếu, trên địa bàn huyện Na Rì, UBND huyện đã phê duyệt danh sách 4 nhóm đối tượng với tổng số là 16.864 đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ đợt 1, tổng kinh phí hỗ trợ các nhóm trên hơn 13,6 tỷ đồng. Về kết quả chi trả, thời gian thực hiện chi trả trùng vào ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/5, được sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các thành viên BCĐ thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đôn đốc thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn đảm bảo đúng, đủ và kịp thời. Tính đến thời điểm ngày 05/5/2020, UBND huyện Na Rì đã chỉ đạo tất cả 17/17 xã, thị trấn đồng loạt tổ chức chi trả, đạt 99% đối tượng nhận hỗ trợ, số còn lại không có mặt tại địa phương trong ngày tổ chức chi trả”.

          Hiện nay, Phòng LĐTB&XH huyện đang tiếp tục phối hợp thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để các nhóm đối tượng còn lại sớm nhận được hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng và tránh bỏ sót đối tượng.

          Bà Nông Thị Diệp – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Na Rì cho biết thêm: “Trong thời gian tới, căn cứ văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Phòng LĐTB&XH huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát các nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ đối với nhóm người kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm. Đây là các nhóm đối tượng khó xác định trong việc rà soát nên cần có thêm những văn bản hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn  để cơ sở có đủ điều kiện rà soát chính xác, kịp thời đảm bảo về quyền lợi được hưởng chính sách  đối với các đối tượng không bị bỏ sót.”

          Có thể thấy rằng, gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thể hiện sự quan tâm và chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, giúp người dân kịp thời khắc phục khó khăn trong giai đoạn hiện nay với với tinh thần “tương thân, tương ái”, “không ai bị bỏ lại phía sau”./. 

Bài trướcNa Rì thực hiện chi trả hơn 13,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ