Na Rì thực hiện chi trả hơn 13,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

           Tổng kinh phí huyện Na Rì được tỉnh cấp (đợt 1) thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 14 tỷ 724 triệu đồng. Huyện đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn huyện hơn 11,6 tỷ đồng; chi trả hỗ trợ cho Người có công với cách mạng và đối tượng Bảo trợ xã hội gần 2 tỷ đồng. Trong đó: 206 đối tượng người có công với cách mạng, 1.128 đối tượng Bảo trợ xã hội (mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng); 2.502 hộ nghèo và 1.368 hộ cận nghèo (số nhân khẩu trong hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ là 15.530 nhân khẩu), mức hỗ trợ là 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian cả 4 đối tượng được hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

 

UBND thị trấn Yến Lạc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng người có công
với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn

          Để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND huyện Na Rì đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách các nhóm đối tượng và chi trả theo quy định../.

Bài trướcNa Rì – Hơn 8.100 học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS trở lại trường học sau nghỉ dịch Covid-19
Bài tiếp theoNa Rì thực hiện chi trả kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19