Na Rì thành lập các chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

           Huyện Na Rì đã lập 03 chốt kiểm soát dịch của huyện gồm: Chốt thứ nhất tại thôn Sắc Sái, xã Cư Lễ; Chốt thứ hai tại thôn Nà Chè, xã Cường Lợi; Chốt thứ ba tại thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi, mỗi chốt có 12 thành viên bao gồm lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Quản lý thị trường số 4 tham gia làm nhiệm vụ.

          Ngay sau khi đi vào hoạt động từ ngày 09/4/2020, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Na Rì làm việc 24/24 giờ đã tiến hành hành kiểm soát và đo thân nhiệt những người di chuyển vào địa bàn huyện. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Các đồng chí lãnh đạo huyện Na Rì và lãnh đạo ngành Y tế huyện cũng đã trực tiếp đi kiểm tra các chốt kiểm soát và yêu cầu các đơn vị chức năng bố trí đầy đủ trang thiết bị, máy móc, kết hợp thực hiện tốt việc tuyên truyền cho người tham gia giao thông về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

          Với việc thực hiện nghiêm những chỉ đạo của tỉnh Bắc Kạn, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn, huyện Na Rì đang tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn./.

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống Covid-19