Na Rì tập trung cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2019-2020

 

          UBND huyện Na Rì vừa ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 24/9/2019 về việc phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020.

          Theo kế hoạch, huyện Na Rì yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá từ huyện đến xã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch phòng chống thuốc lá tại các đơn vị, địa phương. Tổ chức giao ban định kỳ để chỉ đạo công tác phòng chống tác hại lá trên địa bàn huyện.

          Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31/5 hằng năm với sự tham dự của đông đảo thành phần. Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng, kêu gọi sự ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc…

          Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

          Đáng chú ý, huyện chỉ đạo xây dựng và duy trì mô hình điểm về không khói thuốc. Cụ thể: Tiếp tục xây dựng, duy trì cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá, trường học, bệnh viện không khói thuốc lá. Xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, nhà hàng, cơ sở kinh doanh, các phương tiện giao thông. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc,không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm theo quy định.

          Tổ chức các đợt thanh, kiểm tra và xử phạt các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn huyện. Giám sát việc thi hành các qui định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch./.

 

Bài trướcNa Rì ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói trên địa bàn huyện đến năm 2025
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập xuốt đời năm 2019