Na Rì phát triển các sản phẩm OCOP

Bài trướcĐảng bộ huyện Na Rì lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế
Bài tiếp theoBáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021