Na Rì học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện

          Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Hội – Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí UVBTVHU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan ban ngành của huyện.

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Quán triệt Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tổ cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp; Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 18/01/2021 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và triển khai Kết luận số 93/KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung của hội nghị. Đặc biệt là tập trung chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Các cơ quan chức năng tập trung theo dõi sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán./.

Bài trướcĐồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Na Rì
Bài tiếp theoĐồng chí Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và làm việc tại huyện Na Rì