Na Rì giao chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019

           Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện triển khai các văn bản, gồm: Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Na Rì về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019; Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Na Rì về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019. Theo đó, năm 2019 tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Na Rì là 18 tỷ 350 triệu đồng ; giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tăng từ 20% trở lên; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 9.600 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 54.021 tấn trở lên; Bình quân lương thực đầu người 791 kg/người/năm…

          Qua thảo luận, các đại biểu đều nhất trí với các chỉ tiêu được giao, những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và thể hiện quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vĩnh – Quyền Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cơ chế điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện giao, chủ động phân bổ kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể có trọng tâm trọng điểm, năng động linh hoạt triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm; xây dựng kế hoạch sử dụng cụ thể đối với nguồn kinh phí được cấp đảm bảo đúng với các hướng dẫn về sử dụng ngân sách và đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu chi cho các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị được giao./.

Bài trướcKế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoThông báo kết luận phiên họp UBND huyện mở rộng và quán triệt giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 2019