Na Rì đánh giá Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019

           Dự và chỉ đạo hội nghị, phía tỉnh có đồng chí Mai Thị Thúy – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Phía huyện có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và đại diện các xã, thị trấn trong vùng dự án. 

 

          Chương trình có 3 lĩnh vực kết quả chính, đó là: Cải thiện hành vi vệ sinh và tăng cường tiếp cận tới dịch vụ nước và vệ sinh được cải thiện cho hộ gia đình cũng như cung cấp nước sạch, công trình rửa tay và vệ sinh hợp vệ sinh ở trường học và Trạm y tế; Bảo đảm các công trình cấp nước bền vững và tất cả các trường học và Trạm y tế tiếp tục có công trình nước và vệ sinh hợp vệ sinh.  Năm 2019, Chương trình thực hiện tại 2 xã, (Côn Minh và Quang Phong). Sau khi đánh giá kết quả năm 2019, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, điểm rửa tay có xà phòng hoạt động tại xã Côn Minh và Quang Phong cho thấy: tại xã Côn Minh đạt trên 73%, xã Quang Phong đạt trên 71%. Cả 2 xã triển khai dự án đều được đánh giá đạt tỷ lệ khá cao. Trong năm qua, dự án đã hỗ trơ xây mới được 40 nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh, trong đó xã Côn Minh 20 nhà và Quang Phong 20 nhà. Qua đó, góp phần cho tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh của huyện năm 2019 đạt 79%, tính đến tháng 6 năm 2020 đạt 80%.

          Theo kế hoạch, năm 2020 dự án sẽ hỗ trợ xây mới 260 nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã: Côn Minh, Quang Phong, Văn Minh, Xuân Dương, Liêm Thủy, Cư Lễ, Sơn Thành, Văn Lang, Lương Thượng và Kim Lư. Riêng xã Kim lư phấn đấu đến 30/12/2020 đạt “Vệ sinh toàn xã”. Các xã: Trần Phú, Cư Lễ, Côn Minh và Quang Phong  tiếp tục duy trì tính bền vững theo quy định của chương trình,

          Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tỉnh, huyện và xã đã trao đổi, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả như: tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin, có cơ chế chỉ đạo thực hiện rõ ràng. Cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị có liên quan để tổ chức ký cam kết với các hộ dân về thời gian thực hiện, góp phần cho Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả hoàn thành và đạt kết quả tốt…/.