Na Rì Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong hai ngày 16 và 17/6/2022, huyện Na Rì tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu 06 chuyên đề: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về an sinh xã hội; kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đại biểu HĐND cấp huyện trang bị, củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử; xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân./.

Ngọc Oánh

Bài trướcĐại biểu HĐND huyện (đơn vị bầu cử số 04) tiếp xúc cử tri tại thôn Bản Vèn, xã Kim Hỷ
Bài tiếp theoNa Rì bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch