Na Rì ban hành công văn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017

           UBND huyện Na Rì vừa ban hành Công văn số 421/UBND-NN về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2017.

          Theo đó, tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017 với chủ đề “Nước sạch và Vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em” được phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2017 có thể kéo dài và lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới 5/6/2017 và các ngày lễ lớn như 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ, hội của địa phương, đơn vị.

          Theo công văn, UBND huyện Na Rì đã chỉ đạo cụ thể các hoạt động hưởng ứng. Thông qua Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nhằm tuyên truyền vận động đến các cấp, ngành, đoàn thể, trường học và tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cũng như tham gia công tác quản lý, sử dụng công trình cấp nước có hiệu quả và bền vững. Cổ động toàn thể nhân dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng Nông thôn mới./. Xem chi tiết công văn (tại đây)

Bài trướcKế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Na Rì lần thứ I, năm 2017
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)