Na Rì: 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

          Theo báo cáo kết quả, biên bản đánh giá và các phụ biểu tổng hợp chi tiết nội dung 19 tiêu chí nông thôn mới do các phòng, ban ngành được phân công phụ trách thẩm định 2 xã Cường Lợi và xã Kim Lư cho thấy 19/19 tiêu chí đạt 100%. Qua 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân, nhiều tiêu chí khó như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, chợ nông thôn, hộ nghèo, thu nhập… đều đạt yêu cầu.

 

          Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng xét đã cho ý kiến, bỏ phiếu đánh giá 100% phiếu nhất trí đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Cường Lợi và xã Kim Lư đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.  

          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: xã Cường Lợi và xã Kim Lư có nhiều yếu tố thuận lợi khi bắt tay xây dựng nông thôn mới. Qua thời gian thực hiện, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế, xã đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới./.