Lịch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lịch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19