Lễ ký kết giao ước thi đua phong trào thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2016 – 2018 tại huyện Na Rì

 

          Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị trong cụm thi đua đã tổ chức thảo luận đánh giá và thống nhất các chỉ tiêu, nội dung hoạt động của cụm thi đua giai đoạn 2016 – 2018. Cụ thể, trên 80% đoàn viên thanh niên trong cụm tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ” và tổ chức ít nhất một loại hình học tập cho đoàn viên tham gia; đăng ký thực hiện các công trình phần việc thanh niên cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, những tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Đề ra các tiêu chí cụ thể cho các cơ sở đoàn để phong trào thi đua được thực hiện có hiệu quả, thu được kết quả  cao…qua đó phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an. 

 
Cụm thi đua số 3 – Công an các huyện, thành phố tổ chức Lễ ký kết thi đua phong trào “Thanh niên Công an nhân dân
học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2016 – 2018.

          Trước đó Đoàn thanh niên Công an cụm các huyện, thành phố đã đóng góp được gần 35 triệu đồng xây dựng hơn 250 m2 sân cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Vũ Loan.

 

          Nhân dịp này lãnh đạo Công an huyện Na Rì và Huyện đoàn Na Rì đã ký kết tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 “về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên” giai đoạn 2016 – 2018.

 
Công an huyện Na Rì và Huyện đoàn Na Rì đã ký kết tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03
về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên”  giai đoạn 2016 – 2018