Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2022

Sáng ngày 06/6/2022, Trung tâm chính trị huyện Na Rì, tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2022.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2022, được tổ chức trong 07 ngày (từ ngày 06 đến 12/6/2022), với 50 học viên thuộc các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện. Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới sẽ được các Giảng viên của huyện giới thiệu và truyền đạt những nội dung, chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đảng viên mới thực hiện tốt nội quy của lớp học. Khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu các chuyên đề, nội dung được bồi dưỡng để làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất.

Lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nắm được chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế – văn hóa xã hội, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan điểm của Đảng về xây dựng Chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Qua đó giúp các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càn trong sạch vững mạnh./.

Ngọc Oánh

Bài trướcChương trình tình nguyện “Cùng em tới trường” tại điểm trường Mầm Non Bản Lài xã Côn Minh
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng