Lễ công bố thôn Nà Sát, xã Trần Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 25/3/2021, xã Trần Phú tổ chức Lễ công bố thôn Nà Sát đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Dự buổi lễ có đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban liên quan.

Thôn Nà Sát xã Trần Phú có 45 hộ với 206 nhân khẩu trong đó lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với tổng diện tích sản xuất trên 33ha chiếm 53%, còn lại là lao động trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thực hiện chương trình xây dựng thôn nông thôn mới thôn Nà Sát đã chủ động thực hiện tốt các nguồn vốn được phân bổ với tổng kinh phí trên 744 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 496 triệu đồng, nhân dân trong thôn đóng góp trên 249 triệu đồng để hoàn thành 16/16 tiêu chí trong xây dựng thôn nông thôn mới. Đến nay thôn đã hoàn thành các tiêu chí đề ra trong đó nhiều tiêu chí vượt so với kế hoạch như: thu nhập bình quân đầu người/người/năm đạt 38 triệu đồng so với chỉ tiêu là trên 36 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,9% so với chỉ tiêu là 12%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 75% so với chỉ tiêu là 25%…

Tại buổi lễ đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao Bằng công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới và tặng hoa cho cán bộ và nhân dân thôn Nà Sát. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích thon Nà Sát đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị “Đảng bộ chính quyền xã Trần Phú và tập thể thôn Nà Sát tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau: thứ nhất là tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới trong toàn thể nhân dân và phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trong tâm thường xuyên và phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới và quyết tâm giữ vững các tiêu chí đã đạt được. thứ hai đề nghị chính quyền xã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn và trú trọng phát triển sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với đầu ra, sát sao hơn nữa trong việc xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả đã khẳng định được trong thời gian vừa qua. Thứ 3 là Chi bộ và toàn thể nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được và có kế hoạch trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân và đảm bảo giữ vững các tiêu chí an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tiêu chí văn hóa và đặc biệt là tiêu chí môi trường…”

Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và UBND xã Trần Phú vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thôn Nà Sát./.

Quốc Khánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây