Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX

Chiều ngày 30/9/2022, Thường trực HĐND huyện Na Rì tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, năm 2022 và 1 số nội dung khác. Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;Thường trực HĐND – UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Các đại biểu dự kỳ họp đã nghe báo cáo của UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 triển khai thực hiện giải ngân được hơn 32,3 tỷ đồng/69 tỷ 879,80 triệu đồng, đạt hơn 46%. Xác định rõ việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu, có lộ trình từng việc cụ thể trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy quản lý các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, đưa một số công trình, dự án vào trọng điểm của huyện, như: Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, dự án Cầu vượt dòng Khuổi Sluôn xã Dương Sơn, dự án Cầu Nà Mực xã Văn Minh, dự án Xây dựng bãi bắn Khuổi Nọi thị trấn Yến Lạc. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện là 77.825,681 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách địa phương: 19.118,641 triệu đồng; Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 58.707,04 triệu đồng (bao gồm: Ngân sách Trung ương 55.825,20 triệu đồng, ngân sách tỉnh (đối ứng) 2.881,84 triệu đồng).

Kỳ họp đã thông qua 7 tờ trình và báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Lãnh đạo Thường trực UBND huyện đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về  điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 1); Nghị quyết về điều chỉnh  kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 2); Nghị quyết về việc điều chỉnh phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết về việc thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện năm 2022; Nghị quyết về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Diệu Thu

Bài trướcNghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
Bài tiếp theoLễ khởi công Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc