Kỳ họp thứ hai HĐND huyện Na Rì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 11/8/2021, HĐND huyện Na Rì tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp, có đồng chí Hoàng Thu Trang, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lường Đức Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Na Rì). Phía huyện có đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo Thường trực UBND, UB MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực  HĐND, UBND các xã, thị trấn; các vị đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo tình hình  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm đánh giá: Trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, tổng diện tích  gieo trồng được hơn 5.360/5.242ha, trong đó: Vụ đông thực hiện được hơn 196ha, đạt hơn 103% KH, vụ xuân thực hiện được hơn 5.170ha, đạt hơn 102% KH. Trong đó: Cây lúa thực hiện được hơn 1.600ha, đạt 100% KH, giảm hơn 18ha so với cùng kỳ năm 2020; cây ngô thực hiện được hơn 1.900ha, đạt 100% KH, giảm hơn 32 ha so với cùng kỳ năm 2020; cây dong riềng thực hiện được hơn 259 ha, đạt hơn 86% KH, giảm hơn 32ha so với cùng kỳ năm 2020.

Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên đến nay người dân đăng ký thực hiện được hơn 522/500ha, đạt hơn 104%KH với 26 công thức áp dụng chủ yếu; Diện tích cây ăn quả trồng được hơn 800ha, đạt hơn 100% KH; Trồng rừng được hơn 400/500ha, đạt hơn 80% KH; Tổng đàn trâu hiện có trên 7.300 con, đạt hơn 92% KH, đàn bò có gần 600 con, đạt gần 86% KH, đàn ngựa có hơn 980 con, đạt gần 110% KH, đàn dê có hơn 3.500 con, đạt hơn 87% KH, đàn lợn có trên 34.600 con, đạt hơn 80% KH, đàn gia cầm có trên 657.000 con. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xuất hiện trở lại Dịch tả lợn Châu Phi tại 04/17 xã, thị trấn với 22 hộ bị dịch, đã tiêu hủy gần 80 con với tổng trọng lượng trên 3.300kg. Dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò xuất hiện tại 11/17 xã, thị trấn với hơn 110 con trâu, bò của 44 hộ dân bị mắc bệnh, đã tiêu hủy 5 con bị chết.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, tổng số tiêu chí xã nông thôn mới năm 2021 đạt 191/304 tiêu chí/16 xã, bình quân mỗi xã đạt 11,9/19 tiêu chí/xã. Thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua rà soát, phấn đấu 25 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí nông thôn mới trở lên, phấn đấu 02 xã đạt nông thôn mới là Cường Lợi, Côn Minh, duy trì xã Kim Lư đạt nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn một số những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện trong 6 tháng đầu năm chịu ảnh hưởng của thiên tai, gió lốc, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và một số cơ sở hạ tầng khác; nhiều bệnh dịch xảy ra trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh Viêm da nổi cục và Dịch tả lợn Châu Phi tái phát gây ảnh hưởng lớn đến công tác tái đàn và tâm lý người chăn nuôi. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn một số xã còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời ngăn chặn, giải quyết các vụ việc vi phạm. Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, phát phá rừng tự nhiên để trồng rừng, làm nương bãi vẫn còn xảy ra…

Tại kỳ họp đã thông qua 10 báo cáo, 01 thông báo gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế –  xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm phát triển kinh tế –  xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo QP- AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; Thông báo của UB MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị đối với HĐND, UBND, đại biểu HĐND huyện… và 10 tờ trình gồm: Tờ trình về  phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021; Tờ trình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành….

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Thu Trang, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của huyện Na Rì trong 6 tháng qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Na Rì cần tăng cường phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, không được chủ quan, lơ là; rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đối với những chỉ tiêu đạt thấp để đưa ra những giải pháp phấn đấu thực hiện tốt trong những tháng cuối năm 2021; thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công tác chi ngân sách; thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã….

Kỳ họp đã chia 3 tổ thảo luận các báo cáo, tờ trình tại Tổ, các ý kiến thảo luận tại Tổ đã được tổng hợp theo từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Sau đó, một số ý kiến đã được lãnh đạo các Phòng chuyên môn như: Phòng Tài nguyên – Môi trường; Phòng Giáo dục – Đào tạo; Phòng Nội vụ; Phòng NN&PTNT; Phòng Kinh tế – Hạ tầng; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Điện lực huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Công an huyện trả lời làm rõ các nội dung thảo luận và giải trình một số nội dung các đại biểu chất vấn.

Sau nội dung thảo luận, các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBND huyện đã trao đổi, làm rõ những nội dung được thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 của HĐND huyện Na Rì phê duyệt danh mục công trình dự kiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 các Dự án khởi công mới năm 2021 và bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành; Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành; Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về Quy chế các Kỳ họp của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

                                 Diệu Thu

 

                           

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 11 tháng 8 năm 2021
Bài tiếp theoThông báo kết luận của Lãnh đạo UBND huyện tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2021