Kinh tế xã hội Na Rì – Một năm nhìn lại

           Năm 2018 là năm thứ 3 huyện Na Rì thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Na Rì đã phải vượt qua không ít khó khăn thử thách do tình hình kinh tế – chính trị trong nước và khu vực có những diễn biến phức tạp, tình hình thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện. Nhưng được sự quan tâm của tỉnh cùng với các cấp các ngành và sự đoàn kết nỗ lực vượt khó của cấp ủy chính quyền, nhân dân huyện Na Rì, nên tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh vẫn đạt được những thành quả đáng mừng. Đón năm mới 2019, chúng ta càng phấn khởi hơn, trân trọng hơn với những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Rì đã không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra về đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh hiện đại hơn.

          Càng khó khăn bao nhiêu thì bản lĩnh, ý chí vững vàng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Rì lại càng được thể hiện rõ hơn. Những khó khăn, trở ngại do thiên tai  mang lại đã gây tổn thất nặng nề cho  nhân dân về vật chất lẫn tinh thần, làm cho khó khăn càng khó khăn hơn. Nhưng với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong huyện; đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành do đó trong năm 2018 kinh tế – xã hội của huyện vẫn giữ được tốc độ phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình, dự án được triển khai tích cực, thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; chế độ, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tổng diện tích gieo trồng đạt 102,7% kế hoạch, tăng 46,43ha so với năm 2017; hệ số sử dụng đất ruộng đạt 1,86/1,8 lần đạt 103% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 34 nghìn tấn, so với năm 2017 tăng trên 570 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt trên 800 kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,63%, riêng năm 2018 giảm được 3,58%. Tổng thu ngân sách thực hiện đạt trên 103% dự toán năm 2018.

          Đặc biệt, trong sản xuất nông – lâm nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và khảo nghiệm đưa những giống có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh vào sản xuất, thực hiện đúng lịch thời vụ, đồng thời tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh thực hiện các mô hình cây ăn quả có thế mạnh như: Phát triển cây cam, quýt, hồng không hạt… tại Kim Lư, Lương Hạ, Liêm Thủy, Lam Sơn, Lương Thành… Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được bà con nhân dân trong huyện ứng dụng tiến bộ khoa học, đầu tư mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại vừa và nhỏ để phát triển thành hàng hóa, toàn huyện có 11.000 con trâu, bò. Trong năm nhiều hộ gia đình đã áp dụng mô hình chăn nuôi nhốt chuồng và vỗ béo cho trâu, bò trở thành hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

 

          Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã sản xuất và chế biến các mặt hàng nông sản có hiệu quả và thu hút nhiều lao động địa phương vào làm việc với mức thu nhập ổn định, ngoài ra huyện còn tạo điều kiện để phát triển các thành phần kinh tế và thu hút mọi nguồn lực đầu tư, bên cạnh đó duy trì hoạt động công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất gạch, đá phục vụ nhu cầu của địa phương. Cùng với đó công tác dạy nghề, truyền nghề tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người dân vốn chỉ biết đến nghề nông.

          Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Na Rì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và tổ chức phát động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và ra quân làm đường giao thông nông thôn, đường đại đoàn kết, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình. Trong xây dựng Nông thôn mới đạt 10/19, hiện đã có 2 xã Cường Lợi và xã Kim Lư đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Hảo Nghĩa đạt 19/19 tiêu chí, đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận.

 

 

          Với quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với an sinh xã hội trong năm 2018, huyện Na Rì đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, người có công. Đẩy mạnh công tác Giáo dục đào tạo, xây dựng các trường chuẩn Quốc gia và thực hiện tốt các mô hình lớp học kiểu mẫu, công tác truyền dạy và phát huy các bản sắc dân tộc trong nhà trường. Công tác đào tạo, đã trú trọng đến các nghề phù hợp với nông dân tạo việc làm, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 28,63%, sự nghiệp văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực, có 76,82 khu dân cư văn hóa, 110 cơ quan, đơn vị đạt văn hóa, gần 87% gia đình đạt gia đình văn hóa. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân từ huyện đến xã luôn được quan tâm trú trọng và nâng cao; có 19/22 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 02 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận; có 97,75% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

          Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo giữ vững; công tác cải cách hành chính được tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, đã xử lý kịp thời các vụ vi phạm, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực giảm bớt tình trạng đơn thư, khiếu nại kéo dài không giải quyết gây bức xúc trong nhân dân.

          Có thể khẳng định rằng, với một bức tranh tổng quát về KT-XH của Na Rì đã toát lên những gam mầu sáng, với nhiều tiềm năng và cơ hội sẽ tiếp tục được khai thác vươn lên để phát triển bền vững. Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá 18, vì vậy đòi hỏi các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, từng cán bộ, Đảng viên và nhân dân phải cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Định hướng phát triển KT-XH của huyện Na Rì năm 2019 được xác định mục tiêu là: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đi đôi với tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia. Phấn đấu năm 2019 thu ngân sách nhà nước đạt 18 tỷ 350 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt trên 34 nghìn tấn; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên 97,5%; tỷ lệ hộ thoát nghèo trên 3%.

          Với những mục tiêu đặt ra, Đảng bộ, nhân dân huyện Na Rì cùng chung tay bước vào năm 2019 với sự quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin vững chắc, sẽ vượt qua thách thức đạt được kết quả cao hơn tạo đà cho phát triển bền vững trong thời gian tới, với những giải pháp đã được đề ra, chúng ta có đủ lòng tin vào một tương lai tươi sáng, cơ hội và thách thức luôn đan xen tác động lẫn nhau, chính vì vậy, ngay những ngày đầu năm mới các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc huyện Na Rì đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, với khí thế sôi nổi cùng với sự đoàn kết chung sức, chung lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Rì luôn vững tay chèo lái, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong năm qua, tạo ra thế và lực mới để Na Rì vững bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo./. 

Bài trướcNội dung tuyên truyền lần 1 tháng 12 năm 2018
Bài tiếp theoCác văn bản tuyên truyền lần 1 tháng 1 năm 2019