Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì

Sáng ngày 21/10/2021, Đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới do đồng chí Quách Đăng Quý – Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì. Làm việc với đoàn công tác phía huyện Na Rì có đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện; lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; có nhiều mô hình trong sản xuất, chăn nuôi đã đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Tổng nguồn vốn huy động và sử dụng các nguồn lực trên 9,6 tỷ đồng trong đó vốn từ nguồn ngân sách tỉnh là trên 4,2 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 5,4 tỷ đồng. Kết quả huyện Na Rì đã đạt tổng số 198 tiêu chí/16xã, bình quân mỗi xã đạt 12,37 tiêu chí. Trong đó, xã đạt 19 tiêu chí có 01 xã; xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí có 01 xã; xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí có 13/16 xã còn 01 xã dưới 10 tiêu chí….Đối với thôn nông thôn mới, năm 2021 huyện Na Rì đã cấp kinh phí gần 1 tỷ 400 triệu đồng hỗ trợ xây dựng sủa chữa, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình hạ tầng nông thôn mới. Trong năm 2021, huyện Na Rì phấn đấu 25 thôn về đích thôn nông thôn mới trong đó có 10 thôn năm 2020 chưa đạt và 15 năm thôn thực hiện trong năm 2021…

Thảo luận tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn vướng mắc và đưa ra giải pháp để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 02 tháng cuối năm 2021, nhất là các tiêu chí khó thực hiện như: Tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, cơ sở vật chất, môi trường…; đồng thời, đề nghị cơ quan chuyên môn sớm triển khai các hướng dẫn thực hiện, sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện các tiêu chí thực hiện Chương trình nông thôn mới. Đề nghị Sở NN&PTNT hỗ trợ cung cấp cho địa phương những quy trình để áp dụng thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm…

Kết luận buổi kiểm tra đồng chí Quách Đăng Quý – Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đánh giá sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của huyện Na Rì trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị huyện Na Rì cần làm tốt hơn việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Cần xây dựng kế hoạch chi tiết, tiến độ, lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là những xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2021; quan tâm sát sao chỉ đạo thực hiện tốt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; liên kết tiêu thụ sản phẩm thế mạnh của địa phương, từ đó hình thành các mô hình kinh tế tập thể. Đôn đốc thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đảm bảo giải ngân đúng thời hạn; đẩy mạnh thu ngân sách đảm bảo thu đúng thu đủ theo kế hoạch giao. Quan tâm đến công tác cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai…./.

Quốc Khánh

Bài trướcBáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021
Bài tiếp theoKiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi