Kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào Dân vận khéo tại xã Văn Vũ

Sáng ngày 28/4/2021, Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào Dân vận khéo của huyện do đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi kiểm tra tại xã Văn Vũ.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã Văn Vũ đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch về thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị nhằm tăng cường nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện dân chủ và thực hành dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua Quy chế dân chủ cơ sở đã nêu cao được vai trò giám sát của nhân dân; các chủ trương, chính sách, pháp luật, của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật… đều được công khai theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ năm 2020 đến nay, Chương trình hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ được 33 con trâu với tổng số tiền trên 474 triệu đồng, trong đó dân đối ứng trên 387 triệu đồng; hỗ trợ theo chuỗi giá trị trồng cây thạch đen Nhà nước hỗ trợ trên 121 triệu đồng, dân đối ứng trên 680 triệu đồng; hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn tại thôn Nà Chia cho 16 hộ với số tiền trên 117 triệu đồng, dân đối ứng trên 50 triệu đồng… các Chương trình hỗ trợ đều được triển khai tốt với sự phát huy dân chủ trong việc giám sát thực hiện của nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện cải cách hành chính đặc biệt là cơ chế “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tốt, trong năm 2020 đã giải quyết được 832 hồ sơ, trong 4 tháng đầu năm 2021 giải quyết được 312 hồ sơ…

Phòng trào Dân vận khéo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hưỡng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện, các thôn, các tổ chức trên địa bàn đăng ký xây dựng mô hình Dân Vận khéo năm 2020 được 4 mô hình trong đó có 3 tập thể và 1 cá nhân; năm 2021 có 2 mô hình đăng ký thực hiện các nội dung phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm.

Buổi  kiểm tra đã giành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cũng như phong trào Dân vận khéo tại địa phường và đề ra hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi kiểm tra đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của xã Văn Vũ trong việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận khéo. Đồng thời nhấn mạnh xã Văn Vũ cần có kế hoạch tiếp tục chỉ đạo, khắc phục những vướng mắc, tồn tại; thường xuyên quan tâm đến hoạt động của cơ sở để huy động tính tính cực, trách nhiệm, vai trò của cả hệ thống chính trị xã hội cùng vào cuộc; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ xã; thực hiện dân chủ cơ sở trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong việc các chương trình, dự án trên địa bàn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; nâng cao hiệu quả thực hiện quy ước, hương ước thôn bản …./.

 Quốc Khánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây