Kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào Dân vận khéo tại xã Côn Minh

Sáng ngày 07/5/2021, Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào Dân vận khéo của huyện do đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi kiểm tra tại xã Côn Minh.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Côn Minh đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch về thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị nhằm tăng cường nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện dân chủ và thực hành dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua Quy chế dân chủ cơ sở đã nêu cao được vai trò giám sát của nhân dân; các chủ trương, chính sách, pháp luật, của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật… đều được công khai theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ năm 2020 đến nay, Chương trình hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 hỗ trợ được 17 con trâu sinh sản với tổng số tiền gần 250 triệu đồng, trong đó dân đối ứng trên 123 triệu đồng; hỗ trợ phát triển đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hỗ trợ 23 hộ chăn nuôi 920 con gà với tổng số tiền trên 87 triệu đồng; chuỗi giá trị chăn nuôi gà thịt tại thôn Bản Cào thuộc chương trình nông thôn mới cho 13 hộ, trong đó Nhà nước hỗ trợ gần 170 triệu đồng và dân đối ứng… các Chương trình hỗ trợ đều được triển khai tốt với sự phát huy dân chủ trong việc giám sát thực hiện của nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện cải cách hành chính đặc biệt là cơ chế “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tốt, trong năm 2020 đã giải quyết được 1.909 hồ sơ, trong 4 tháng đầu năm 2021 giải quyết được 618 hồ sơ. Ban giám sát cộng đồng được thường xuyên kiện toàn hoạt động có hiệu quả, trong năm 2020 đã giám sát được 6 công trình…

Phong trào Dân vận khéo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hưỡng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện, các thôn, các tổ chức trên địa bàn đăng ký xây dựng mô hình Dân Vận khéo năm 2021 được 7 mô hình trong đó có 6 tập thể và 1 cá nhân; các mô hình đăng ký thực hiện các nội dung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm.

Buổi  kiểm tra đã giành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cũng như phong trào Dân vận khéo tại địa phương và đề ra hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi kiểm tra đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của xã Côn Minh trong việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận khéo. Đồng thời đề nghị xã Côn Minh cần có kế hoạch tiếp tục chỉ đạo, khắc phục những vướng mắc, tồn tại; thường xuyên quan tâm đến hoạt động của cơ sở để huy động tính tính cực, trách nhiệm, vai trò của cả hệ thống chính trị xã hội cùng vào cuộc; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ xã; thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong việc các chương trình, dự án trên địa bàn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, nâng cao hiệu quả thực hiện quy ước, hương ước thôn bản …./.

Quốc Khánh

Bài trướcHội nghị giao ban công tác tháng 04/2021
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19