Kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Dương Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 17/01/2022 của Thường trực Huyện ủy về kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2022. Sáng ngày 05/8/2022, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy do đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy xã Dương Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

Xã Dương Sơn có 16 Chi bộ trong đó có 13 Chi bộ nông thôn, 02 Chi bộ trường học và 01 Chi bộ Công an với tổng số 237 đảng viên. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 về các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết về công tác lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và Nghị quyết về nhiệm vụ công tác quốc phòng dịa phương. Chỉ định Bí thư Chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2020 – 2022; thông báo phê duyệt Ban chấp hành, BanThường vụ, chức danh chủ chốt Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 2027. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018; Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 01/11/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì 6 mô hình “Dân vận khéo” và đăng ký mới 9 mô hinh năm 2022. Công tác Tuyên giáo Đảng ủy đã ban hành kế hoạch sô 33-KH/ĐU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gửi 16/16 chi bộ trực thuộc và được triển khai đến toàn thể cán bộ công chức và đảng viên đăng ký hoạc tập và làm theo. Công tác kiểm tra giám sát Đảng ủy xã trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức kiểm tra giám sát được 06 cuộc tại các chi bộ, trong năm 2022 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng kiểm tra 04 cuộc và giám sát 02 cuộc tại các chi bộ… Qua kiểm tra cho thấy Đảng ủy xã Dương Sơn thực hiện đầy đủ các quy định về công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó còn một số tồn tại Đoàn công tác đã góp ý, nhắc nhở  và đề nghị Đảng ủy và các chi bộ cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nông Văn Hội Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy xã Dương Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy cầnbám vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt cần trì tốt chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018; Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 01/11/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc nêu gương, thực hiện tốt việc ghi danh người tốt và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền. Tăng cường tổ chức đối thoại với nhân dân về những vấn đề nảy sinh, phát sinh tại cơ sở. Thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…/.

 Quốc Khánh

Bài trướcKế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Na Rì năm 2022
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy