Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Văn Lang và xã Lương Thượng

Ngày 23/7/2021, Đoàn kiểm tra của huyện Na Rì đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Văn Lang và xã Lương Thượng.

Theo báo cáo của 2 xã, UBND xã Văn Lang và xã Lương Thượng đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời; thành lập Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

Tại xã Văn Lang đến nay có 814 người đến khai báo y tế, xã đã ban hành Quyết định cách ly tại nơi cư trú 25 trường hợp trong đó 15 trường hợp cách ly 07 ngày, 03 trường hợp cách ly 14 ngày và 07 trường hợp cách ly 21 ngày; Xác nhận hết cách ly tại gia đình cho 14 trường hợp…

Đối với xã Lương Thượng đến thời điểm này có 14 trường hợp cách ly tại nhà trong đó 6 người đã hoàn thành, 8 người chưa hoàn thành cách ly và có 56 lượt người đến khai báo y tế. Để chung tay phòng chống dịch Covid-19 xã đã vận động cán bộ công nhân viên chức, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ được trên 17 triệu đồng…

Tại buổi làm việc ở 2 xã, đoàn đã chia nhóm tiến hành kiểm tra các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và đi kiểm tra thực tế việc thực hiện cách ly tại nhà, qua kiểm tra, hầu hết các công dân đều thực hiện đúng quy định.

Đoàn kiểm tra đã đã ghi nhận và đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của 2 xã Văn Lang và xã Lương Thượng, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân về thực hiện thông điệp “5K”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ giám sát dịch trong cộng đồng…/.

 Quốc Khánh

Bài trướcThông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Na Rì năm 2021
Bài tiếp theoQuyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Na Rì năm 2021