Khai mạc Lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ cơ sở

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên phụ nữ, sáng ngày 29/11/2021, Hội LHPN Huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2021.

Tham dự buổi khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Đàm Đình Trưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lô Thị Oanh – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện cùng 40 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian diễn ra 04 ngày, từ ngày 29/11– 02/12/2021, các đồng chí giảng viên sẽ chuyển tải một số nội dung của 5 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Chức năng đại diện; các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội lien hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội phụ nữ cơ sở

Phát biểu khai mạc đồng chí Đàm Đình Trưởng –  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ hội viên phụ nữ, đồng thời yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học; chủ động, tích cực nghiên cứu, tiếp thu kiến thức mới từ các chuyên đề học tập.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ hội thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng vận động, thu hút tập hợp hội viên trong các cấp Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

          Trương Thị Huyền Trang

Bài trướcKhai mạc lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị Khóa V-2021
Bài tiếp theoHuyện đoàn Na Rì tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021