Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Na Rì

Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcHội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc triển khai Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 02/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COvid-19 tỉnh Bắc Kạn