Kế hoạch về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (từ ngày 10/11/2020 – 10/12/2020.

           Nhằm huy động các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn thể cộng đồng tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt được các mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của mình, 90% số người đã chẩn đoán HIV được điều trị bằng thuốc kháng virút (ARV), 90% số người được điều trị bằng thuốc kháng virút kiểm soát được số lượng virút ở mức thấp), tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Ngày 11/11/2020, UBND huyện Na Rì ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (từ ngày 10/11/2020 – 10/12/2020.

  Tại Kế hoạch giao Trung tâm Y tế Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện./

Bài trướcKế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Na Rì năm 2020
Bài tiếp theoVăn bản về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020