Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2015

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28/8/2014 về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2015

           Mục tiêu kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcBáo cáo việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Bài tiếp theoKế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2014