Kế hoạch tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2021-2025 (chi tiết tại đây)

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 14 tháng 7 năm 2021
Bài tiếp theoHội nghị giao ban công tác Nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021