Kế hoạch tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện Na Rì

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện Na Rì (Chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn
Bài tiếp theoKế hoạch triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn huyện Na Rì năm 2019 (từ 01/6/2019 – 30/6/2019)