Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

  

          Ngày 02/6/2017, UBND huyện Na Rì ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017. Xem chi tiết Văn bản ./.

Bài trướcNa Rì ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2017
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017