Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (chi tiết tại đây)

Bài trướcUBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2022
Bài tiếp theoUBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2022