Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 (chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Bài tiếp theoNa Rì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19