Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Bài tiếp theoQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực thi hành kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018