Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì, năm 2021-2022

Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì, năm 2021-2022 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022
Bài tiếp theoKế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay