Kế hoạch trọng tâm quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi huyện Na Rì năm 2015

 

        Để phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm, nâng cao chất lượng đàn, từng bước hình thành vùng chăn nuôi có quy hoạch, tập trung và bền vững.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 30/01/2015 về trọng tâm quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi huyện Na Rì năm 2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi 2015