Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 29/5/2014 về triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

          Theo kế hoạch có nội dung nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai đến các ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội huyện, chính quyền các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với từng địa phương; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực thi Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai, thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư, thực hiện điều tra cơ bản về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện tốt công tác định giá đất tại địa phương; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn động kéo dài, triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Na Rì năm 2014