Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014 trên đại bàn huyện Na Rì

 

       Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả nhằm sớm đưa các quy định của Luật bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 07/5/2015 về triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014 trên địa bàn huyện Na Rì.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản huyện Na Rì năm 2015
Bài tiếp theoThông báo về việc thực hiện giờ làm việc