Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn huyện Na Rì năm 2019 (từ 01/6/2019 – 30/6/2019)

Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn huyện Na Rì năm 2019 (từ 01/6/2019 – 30/6/2019) (Chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoTổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2019