Kế hoạch triển khai phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật An toàn thực phẩm và một số văn bản pháp luật quan trọng khác

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-HĐPB ngày 10/02/2015 về triển khai phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật An toàn thực phẩm và một số văn bản pháp luật quan trọng khác.

          Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, cán bộ, sỹ quan, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Phổ biến tại hội nghị và phổ biến thông qua Đài TTTH và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tổ chức hội nghị phổ biến ở cấp huyện trong tháng 3/2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi 2015
Bài tiếp theoBáo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016