Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện Na Rì

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện quy định về định danh và xác thực điện tử theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP; Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị định 59/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác cấp, quản lý Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 59/2022/NĐ-CP trên địa bàn huyện Na Rì.

Ngày 14/11/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện Na Rì, tại Kế hoạch đã giao cho các đơn vị triển khai thực hiện

Chi tiết tại đây

Bài trướcHội cựu giáo chức huyện tổ chức tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết công tác hội năm 2022
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đề tháng 11/2022