Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2014

 

          Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATVSTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng đảm bảo an toàn trong dịp Tết trung thu.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 28/8/2014 về triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2014

           Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao Phòng Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2015
Bài tiếp theoKế hoạch kiểm tra toàn diện về công tác tổ chức và hoạt động của Ban quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện