Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022

Nhằm Tiếp tục nâng cao nhận thức cho lao động nông thôn về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng nhằm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động , giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông nghiệp, phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động nông thôn phục vụ nhu cầu tạo việc làm tại cỗ, đi làm việc trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động, đặc biệt nhằm tạo nguồn lao động cung ứng cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ngày 14/10/2022, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc triển khai công tác đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022 .

Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Chi tiết tại đây

Bài trướcLan tỏa phong trào học và làm theo lời Bác ở Na Rì
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)