Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015

 

          Nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong Ban an toàn giao thông huyện, các ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã hội và các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015.

          Đẩy mạnh phong trào xây dựng “văn hóa giao thông” trong trường học, trong mọi tầng lớp dân cư, nhằm tạo được nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/3/2015 về triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoKế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015