Kế hoạch triển khai công tác Bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính thân và mùa Lễ hội Xuân 2016 trên địa bàn huyện Na Rì

Bài trướcKế hoạch điều tra thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoKế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính thân và mùa Lễ Hội Xuân năm 2016