Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Na Rì

           Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/6/2014 về tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Na Rì.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

           Xem chi tiết Kế hoạch Tại đây./.

Bài trướcBáo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Na Rì lần thứ II, năm 2014