Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập xuốt đời năm 2019

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập xuốt đời năm 2019 (tải về tại đây)

Bài trướcNa Rì tập trung cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2019-2020
Bài tiếp theoHướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước.