Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập xuốt đời năm 2014

 

          Nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập xuốt đời của người dân, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24/9/2014 về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập xuốt đời năm 2014.

          Chủ đề: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

          Thời gian: Từ ngày 29/9/2014 đến hết ngày 05/10/2014

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Na Rì năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện Chương trình “Chung tay vì cộng đồng”